.barcelona als barris

El programa formatiu del .barcelona als barris és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació .cat que té com a principal objectiu impulsar projectes digitals als barris que fomentin la cooperació dels joves amb les entitats, grups socials i comerços del barri. Els barris que hi participen inicialment formen part del Pla de barris de Barcelona, un programa amb accions transversals en educació, activació econòmica, habitatge, urbanisme i drets socials i cultura que s’implementen en col·laboració dels veïns i veïnes en els barris amb més dificultats socioeconòmiques: en barris de l’eix Besòs, barris de muntanya i de l’eix litoral.

En la seva primera edició (2017-2018) el projectes s’han centrat en l’organització d’un conjunt de tallers formatius digitals a joves d’entre 12 i 25 anys que participen en algun grup de dinamització juvenil arrelat al barri o entitats amb vessant social que facin un retorn social al barri on s’adscriuen. Actualment està en curs la segona edició 2018-2019.

Com es posen en marxa els projectes?

Els i les joves es posen d’acord amb una entitat, grup o comerç del seu barri per desenvolupar-los un projecte digital, que té com a base un domini .barcelona. El projecte respon a una necessitat real al territori i ha d’estar desenvolupat utilitzant programari lliure amb llicència creative commons.

Quins projectes s’han desenvolupat?

Fins ara, s’han posat en marxa tres projectes de l’edició 2017-2018:

El JO+VE, un projecte social de base comunitària que treballa la promoció de l’oci saludable del joves de La Verneda i La Pau de Barcelona. jovesverneda.barcelona

Pelukitas, un grup de joves de la Trinitat Vella que busca trencar amb estereotips de gènere i crear un espai de xarxa i reflexió entre els joves del barri a través de materials audiovisuals. peluquitas.barcelona

Nocyberbullying, és el projecte d’un grup de joves del barri del Besòs i el Maresme per combatre el ciber assetjament i donar suport i eines als joves que el pateixen. nocyberbullying.barcelona

Altres projectes